Apprendre l'alsacien en chantant
Egles, René - Friedrich, Jean-Marie

 •  01 - Salut bisàmme !
 •  02 - Wo wohnsch dü ?
 •  03 - O weh !
 •  04 - s’Spotjohr
 •  05 - Wer ìsch dràn ?
 •  06 - D'Fàmilli kùmmt zsàmme
 •  07 - Vùn eins bis ...
 •  08 - De Wìnter ìsch do
 •  09 - Bim Beck
 •  10 - 10 's klàppt àlles !
 •  11 - Wo ìsch miner Schlìssel ?
 •  12 - Ich hàb ken Zitt
 •  13 - Ùf de Bànk
 •  14 - Bim coiffeur
 •  15 - s Frìhjohr
 •  16 - Fer de Oschterdàà
 •  17 - Jedem siner Wëj
 •  18 - Wem ìsch dìss ?
 •  19 - Wenn ich ...
 •  20 - D'Sùmmerferie
 •  21 - Àllerhànd Màschine
 •  22 - Merci fer dënne scheen Moment !
 •  23 - Scheeni Wihnàchte !

Type de support : CD
Catégorie(s) : Liedermacher
Année de production : 2015
Informations :

Sìnge ùn Elsassisch lehre

Paroles & musiques : Jean-Marie Friedrich
Chant : René Egles
Partie pédagogique : Danielle Crévenat-WernerPrix : 15.00 €

Articles du même artiste :


Apprendre l'alsacien en chantant (2015)