Liedle fer's ganze Johr
Egles, René

 •  01-02 - D'Schuel fängt an
 •  03-04 - 'S Spot Johr
 •  05-06 - Sànkt Niklaus
 •  07-08 - De Winter isch do
 •  09 - S'isch bàll Wihnachte
 •  10-11 - Fàasenàcht
 •  12-13 - S'Frejjohr
 •  14-15 - Dér de Oschterdàa
 •  16 - Fer de Muederdàa
 •  17-18 - Fer de Vàterdàa
 •  19-20 - D'Sommerférie
 •  23 - Vòn aans bìs nin
 •  24-25 - Vòm Beschte bis zuem sìwwete
 •  26-27 - D'Däj vòn de Wòch
 •  28-29 - D'Fàrwe

Produkt : CD
Kategorie : Kinderlieder
Produktionsjahr : 2005
Infos zum Produkt :

Endlich wieder e neji CD fer Kinder. Mit allem drum un dran fer dass mir sie in de Schüel optimal als pedagogisches Warikzej benutze kann.vergriffen


von dem gleichen Künstler :


Apprendre l'alsacien en chantant (2015)


Kansdisvöejele (2013)

en rupture

's Friehjohr bliehjt in unsere Sproch (2011)


Dü, mini Gitarr (2010)


Liedle fer's ganze Johr (2005)

épuisé

Dis wär’s (2002)

épuisé

Lon mich traime (1993)

épuisé

D'Schlappe (1992)

épuisé

Maikäfer fliej - le livre (1990)

épuisé